De wegverharding heeft vooral tot functie om de weg goed begaanbaar te houden, met name voor voertuigen. Voor een goede draagkracht is onder de wegverharding vaak een draagkrachtige funderingslaag op de aardebaan aangebracht.

Een typische opbouw van een weg is dan, van beneden naar boven:

  • aardebaan
  • zandlaag (bijvoorbeeld 500 mm)
  • puinfundering (bijvoorbeeld 200 mm)
  • asfaltverharding (bijvoorbeeld 100 mm)

Soorten verhardingen

Tegenwoordig komen verschillende typen verhardingen voor:

Asfaltverhardingen

Steenmastiekasfalt

Verschillende kleuren mogelijk

Betonverhardingen

Elementenverhardingen

Waaronder klinkers, tegels,platines , kasseien …

Halfverharde wegen

Met name bij voetpaden en opritten voor licht verkeer is een volledige verharding lang niet altijd nodig. Sommige voetpaden zijn daarom semi-verhard uitgevoerd.

Deze materialen bestaan hoofdzakelijk uit : alle soorten grond, dolomiet, grind, steenslag…

Wegeniswerken, aanleg van parkings, aanleg van klinkers

Zowel voor wegeniswerken, aanleggen van parkings en klinkers kunt u bij grondwerken De Mol terecht.