Grondwerken De Mol - voor alle omstandigheden de juiste apparatuur met vakbekwaam personeel. Bouwputten, kelders en funderingen graven zijn één van onze dagelijkse werkzaamheden. 
Deze grondwerken gebeuren zowel in open lucht als in ondergrondse structuren en in alle omstandigheden, onafhankelijk van de bodemgesteldheid of het klimaat.

 

Grondwerken De Mol beschikt over het vereiste materieel om uw grondverzet in goede banen te leiden : wielladers, mobiele kranen, rupskranen en een uitgebreide vloot vrachtwagens. Daarnaast staat het juiste assortiment klein materieel zoals laserapparatuur, totaalstations , GPS -3D systemen en dergelijke meer steeds ter beschikking.

 

Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, alle soorten zand, teelaarde of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd ,afgevoerd en/of verwerkt  . Een degelijke kennis van de milieuwetgeving speelt hierin  een belangrijke rol conform de geldende VLAREBO en VLAREA wetgeving...

 

Leveren en plaatsen van septische putten,
regenputten, kws-afscheiders, eafscheiders en benzineafscheiders.
De wetgeving stelt tegenwoordig steeds hogere eisen aan het lozen van afvalwater. Daarom is het gebruik van diverse putten actueel.
Bedrijven die werken met oliën en dierlijke vetten, zoals in de horeca, zijn daardoor verplicht een vetafscheider te plaatsen.
Een autogarage met een autowasstraat moet bijvoorbeeld beschikken over een zandvangput in combinatie met een olie- benzineafscheider.
Grondwerken De Mol kan diverse putten leveren en plaatsen.

 

Bijvoorbeeld:
 

  • septictanks
  • vetafscheiders
  • straatkolken (ook explosievrij)
  • controleputten
  • zandvangputten
  • olie- waterafscheider

Wij kunnen door middel van berekeningen bepalen welke put voor uw situatie het meest geschikt is. Het plaatsen en aansluiten wordt met de meeste zorg uitgevoerd. Dat geldt ook voor het onderhoud, zoals het leegzuigen en reinigen van de put.