Klasse 1: C3, G1, G2, G3, G4, G5
Klasse 2: A, D
Klasse 3: C5
Klasse 5: B, B1, E, E1
Klasse 6: C, C1, G, Voorlopig V