Klasse 1: C2 C7 E4 G1 G2 G4 V
Klasse 2: G3 D
Klasse 3: C5 G5
Klasse 5: E E1
Klasse 6: C C1 G B B1 L L1 L2 
 

Een openbare aanbesteding is een wijze van inkopen van producten of diensten, waarbij ondernemers die een dienst of product willen verkopen, een prijs of een prijs- en kwaliteitsbod kunnen doen voor een openbaar bestuur.

De inkopende partij, in veel gevallen een overheid of overheidsorganisatie, stelt eisen vast waaraan het product of dienst moet voldoen.

De gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste aangeboden prijs (laagste prijs) of op basis van de prijs / kwaliteitsverhouding van de aanbieding (algemene offerte vraag).

Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiële publicatie van de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender of bij het bureau officiële publicaties van de EU) krijgen wij de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde beoordelingspunten de ondernemer die een dienst kan leveren die het beste en / of goedkoopste is.