Bouwputten, kelders en funderingen graven zijn één van onze dagelijkse werkzaamheden.
Deze grondwerken gebeuren zowel in open lucht als in ondergrondse structuren en in alle omstandigheden, onafhankelijk van de bodemgesteldheid of het klimaat.

Grondwerken De Mol beschikt over het vereiste materieel om uw grondverzet in goede banen te leiden : wielladers, mobiele kranen, rupskranen en een uitgebreide vloot vrachtwagens. Daarnaast staat het juiste assortiment klein materieel zoals laserapparatuur, totaalstations , GPS -3D systemen en dergelijke meer steeds ter beschikking.

Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, alle soorten zand, teelaarde of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd ,afgevoerd en/of verwerkt . Een degelijke kennis van de milieuwetgeving speelt hierin een belangrijke rol conform de geldende VLAREBO en VLAREA wetgeving...

Leveren en plaatsen van septische putten, regenputten, kws-afscheiders, olieafscheiders en benzineafscheiders.

De wetgeving stelt tegenwoordig steeds hogere eisen aan het lozen van afvalwater. Daarom is het gebruik van diverse putten actueel. Bedrijven die werken met oliën en dierlijke vetten, zoals in de horeca, zijn daardoor verplicht een vetafscheider te plaatsen.
Een autogarage met een autowasstraat moet bijvoorbeeld beschikken over een zandvangput in combinatie met een olie- benzineafscheider. Grondwerken De Mol kan diverse putten leveren en plaatsen.

Bijvoorbeeld:

 • septictanks
 • vetafscheiders
 • straatkolken (ook explosievrij)
 • controleputten
 • zandvangputten
 • olie- waterafscheider

Wij kunnen door middel van berekeningen bepalen welke put voor uw situatie het meest geschikt is. Het plaatsen en aansluiten wordt met de meeste zorg uitgevoerd. Dat geldt ook voor het onderhoud, zoals het leegzuigen en reinigen van de put.

Zeven van gronden

Wij verwerken verschillende soorten bodems met elk hun verschillende eigenschappen die het zeven ervan al dan niet gemakkelijk maken . Zo hebben we bijvoorbeeld zandgronden, deze vallen onder de gemakkelijkste categorie om te verwerken.

De zandachtige korrelstructuur zorgt voor een gemakkelijke doorval op de zeefbox, waardoor er een goede capaciteit wordt bekomen.

Bij leemachtige of leemgronden ligt dit al een stuk moeilijker, o.a. door het dicht kleven van de mazen doordat deze gronden een hogere plasticiteit hebben . Bovendien is het zo dat na het zeven de vrijgekomen fracties helemaal niet zuiver zijn, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk ondermaats is.

Belangrijk is dat de vrijgekomen stenen uit de grond voldoende zuiver zijn zodat men ze kan hergebruiken voor onderfundering of eventueel rechtstreeks afgevoerd kunnen worden naar ons een recyclagecentrum om ze te verwerken tot gebroken mengpuin.

Daarom is het zeer belangrijk dat de juiste machine in de juiste toepassing wordt ingezet om niet alleen een maximum rendement te bekomen maar ook om op de meest efficiënte manier de klant zijn project te benaderen.

Leveren van teelaarde

De zuivere zwarte grond wordt bij u thuis afgeleverd of kan zelf afgehaald worden op ons bedrijf. Deze teelaarde zal altijd voorzien worden van de nodige attesten en grondtransportdocumenten, dit om de traceerbaarheid in de toekomst te kunnen controleren.

Grondwerken De Mol is aangesloten bij de vzw Grondbank om aan al deze verplichtingen te te kunnen voldoen.

Erkenning

Grondwerken De Mol is erkend in de volgende klassen en categorieën en ondercategorieën :

 • Klasse 1,  categorie  C3 - G1 - G2 - G3 - G4 - G5
 • Klasse 2 , Categorie A - D
 • Klasse 3 , categorie C5
 • Klasse 5 , categorie B - B1 - E - E1 - Voorlopige V
 • Klasse 6 , categorie C - C1 - G 

Deze erkenningen zijn ingeschreven op de lijst van erkende aannemers onder nr V.7.122 , nr. 26.706

Ons ondernemingsnummer als aannemer is 0472.691.985