Grondwerken De Mol werd in 1999 opgericht door Danny De Mol.

Doorheen de jaren zijn we uitgegroeid van een kleinschalig familiebedrijf tot een dynamische onderneming die accuraat tracht in te spelen op de vragen en noden van de bouwmarkt.

WIj zijn gespecialiseerd in afbraakwerken, grondwerken, wegenis-en rioleringswerken alsook waterbouwkundige werken, betonwerken en omgevingswerken.