Waterbouwkunde is, naast wegbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut.

Wij voeren alle soorten waterbouwkundige werken uit die u zich maar kan voorstellen.

Enkele voorbeelden:

  • ruimen van grachten, vijvers, onbevaarbare waterlopen ,..
  • oeververstevigingswerken met diverse materialen zoals bv azobé, eiken kantplanken, perkoenpalen, schanskorven, wilgentenen, voorbeplante oeverrollen,..
  • steenbestortingen
  • aanleg van vistrappen
  • oeverafwerking met diverse biodegradeerbare doeken
  • aanleg van houten constructies zijnde; knuppelpaden, pontons, bruggen, visplaatsen ,…
  • Deze werken worden door ons uitgevoerd voor openbare besturen , bedrijven, natuurgroeperingen, particulieren en dergelijke meer.